Myteri är en kompetent leverantör av verksamhetsanalyser och tekniska förstudier. Företaget är en direkt återspegling av personerna som arbetar i Myteri, och det vi gärna visar är just oss själva och den kompetensen som varje person har. Myteri har två medarbetare, Jens Bjarme och Michael Rex.

Tillsammans har vi 25 års relevant erfarenhet av att arbeta i projekt med IT-, process- och verksamhetsrelaterade problem där vi i egenskap av konsult och chef har drivit och medverkat i kvalificerade IT-projekt med expertis inom en rad olika verksamhetsområden. I olika roller har vi beställt, utformat och drivit projekt för företag som Sony Ericsson, Nokia, Tetra Pak, och även en mängd konsultbolag.

Vi är baserade i Malmö och arbetar huvudsakligen i södra Sverige med små och medelstora företag som vill ha vår hjälp med att göra investeringar i teknik och genomföra lyckade projekt.

Jens och Michaels bakgrund >>>