Jens Bjarme är en erfaren ledare och en person med färdigheter inom utbildning. Han har arbetat med många projekt av teknisk karaktär där han utmanat konventioner och infört processförändringar som bygger på att öka inspiration och drivkraft hos varje medarbetare. Han har bred kompetens inom tekniska koncept och projektmetoder, och eftersom Jens även har en förmåga att kommunicera på ett klart och kärnfullt sätt är han en naturlig ledare inom både tekniska och organisatoriska projekt där han är verksam med inspiration och är självklar i sin roll.


Jens på Linkedin

Michael Rex har bred erfarenhet av många olika teknologier och verksamheter där han har verkat både genom att leda och utveckla tekniska projekt på avancerad nivå, men också i egenskap av att agera beställare och integrationsledare åt kunder i komplexa och informationsintensiva miljöer. Detta i kombination med hans personliga egenskaper av att vara en dedikerad slutförare, innovativ lösningsframtagare och vidsynt pragmatiker ger honom utmärkta verktyg att ta fram helhetslösningar för många olika teknik- och verksamhetsrelaterade problem.


Michael på Linkedin