Vad händer?Myteri hjälper Syna AB
25 Oct 2011

Myteri har under hösten genomfört en analys av arbetssättet i Synas utvecklingsprojekt med avsikten att införa förbättringar med bl.a. målet att minska utvecklingstiden, öka kvaliteten och också öka förståelsen för vad varje arbetsgrupp gör inom projektet samt att skapa ett gemensamt språk för alla inblandade.

Myteri har sedan föreslagit ett antal åtgärder som angriper de problemområden som framkommit under analysarbetet. Dessa åtgärder gäller teknikval, arbetssätt, införande av en lättrörlig utvecklingsprocess och införande av enkla verktyg som underlättar för översikten av projektet och även för kommunikation mellan de olika delprojekten.

Myteri har agerat mentorer under uppstart av det nya projektet, och under en övergångsperiod hjälpt till med införandet av förändringar för att stegvis få igång alla medarbetare i det nya arbetssättet. Arbetet har gett mycket goda resultat och utvecklingsprojektet är som resultat mer överskådligt, producerar fler leveranser på kortare tid, och är mindre känsligt för förändring och tillkomst av nya krav.

"Jens Bjarme och Michael Rex är kunniga och erfarna men de har dessutom rik social kompetens vilket de haft stor glädje av för att kunna få igång ett projekt som hade gått snett"

"I dag har projektet kommit igång och kommit så pass långt att vi vet att det kommer att lyckas"

"Från Synas sida kan vi bara rekommendera Myteri."


- Hans-Henrik Stjerna, VD Syna AB