Hanterar ditt företag en stor mängd information, eller har ni en mängd kunder med verksamhetskritisk information? Har ni bestämt er för att investera i en teknisk lösning men kanske är osäkra på teknik eller vilken leverantör ni ska välja? Går det åt stora personalresurser till det dagliga arbetet med informationshantering? Har ni startat ett IT-projekt, men kört fast?

Vi på Myteri är av uppfattningen att teknik bara löser problem om den är anpassad för verksamheten. Därför arbetar vi tätt tillsammans med våra kunder för att förstå deras verksamhet, samtidigt som vi bidrar med hög kompetens inom teknik, systemarkitektur, processhantering och ledarskap.