Utredning

Utredning

Varje uppdrag vi åtar oss börjar med ett förbehållslöst möte, där vi tillsamans med er går igenom det ni vill ha hjälp med. Vi återkommer därefter med en preliminär diagnos och en offert på hela utredningsarbetet till fast pris.

Vi gör utredning i tätt samarbete med vår er för att förtydliga problemställningen, ta fram en konkret handlingsplan, och att effektivt lösa de problem ni upplever eller realisera de idéer ni har. Utredningen görs i två steg, där det första fokuserar på att analysera nuläge och problemställning, och i det andra tar vi fram en konkret plan för att möta problemen och kraven som detaljerats i steg 1.

1. Analys

Vi startar med att intervjua nyckelpersoner i ert företag som har kunskap om eller inflytande i den dagliga verksamheten. Detta kan vara chefer, projektledare, tekniker, supportpersonal eller andra medarbetare som är av värde för arbetet med analysen. Under intervjuerna ställer vi relevanta frågor och sätter vi oss in i era verksamheter, problem och planer. Vi tittar på era tekniska system, era rutiner, kartlägger informationsflöden, beskriver processer samt identifierar styrkor och svagheter i det vi upptäcker.

Efter avslutade intervjuer och undersökningar sammanställer vi analysen i en rapport, och presenterar en bild av nuläget samt översiktligt presenterar lämpliga alternativ för hur vi går vidare mot målet.

2. Åtgärdsplan

Vi tittar i detalj på de förändringar som är lämpligast att införa så att era mål uppnås. Beroende på analysens utfall ser vi över lämpliga åtgärder såsom förändringar i utvecklingsprocesser, utbildning av personal, utbyte av teknik och ramverk eller förtydligande av arbetssätt. Utifrån detta tar vi fram en handlingsplan med en tydlig beskrivning av föreslagna förändringar, färdigställer material som hjälp vid upphandling av externa leverantörer, och presenterar detta för er tillsammans med en utförlig rapport.

Vi inser att varje arbetssituation och företag är unikt, och att det är nödvändigt att anpassa eventuella åtgärder efter hur situationen i fråga ser ut. Vi tror på att göra detta med etablerade och erkända metoder, för att tillgodose unika behov. Beroende på vilken åtgärd som väljs kan vi hjälpa till med handfast arbete i uppstarten i form av t ex mentorskap, coaching, utbildning eller projektledning.

Om ni vill veta mer om vår filosofi och arbetssätt så kan ni kontakta oss för att boka upp ett 1-timmes kostnadsfritt föredrag om varför vissa tekniska projekt fungerar så bra medan andra inte fungerar alls.